اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

درباره همایش

بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در تاریخ 2 آذرماه 1402 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار خواهد شد.

صادرات به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی در عرصه اقتصاد جهانی کشورها ایفا می نماید. یکی از مهمترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات برخورداری از مزیت های نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. یعنی اگر کشور دارای مزیت تولید باشد ناکارآیی نسبی در حوزه هایی همچون بسته بندی، کنترل کیفی، استانداردهای تولیدی، حمل و نقل و ناآگاهی از تجارت جهانی امکان تجارت بین المللی را ناکارآمد می نماید. بخش صادرات ایران به لحاظ عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و توانمند نتوانسته آنگونه باید توسعه یابد. به طوری که در مواردی علیرغم برخورداری محصولات تولیدی از استانداردهای جهانی و حتی فراتر از آن به دلیل نبود سیستم تبلیغاتی و بازرگانی در بخش مبادلات خارجی نتوانسته جایگاه شایسته خود رادر بازارهای جهانی به دست آورد و از طرفی حفظ بازارهای هدف و استمرار همکاریهای تجاری با رعایت استانداردها و کیفیت محصولات و ثبات قیمت ها بسیار حائز اهمیت است.  نجات صادرات غیرنفتی با نرخ ارز واقعی، شتابدهی صادرات، تقویت و روانسازی ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر، حذف مقررات و موانع در تجارت خارجی، تامین منابع مالی و اعطاء تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، برندسازی و برندینگ در تجارت خارجی از جمله اموری هستند که در جهت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی توسط اتاق تبریز با پیشنهاد  "نجات صادرات غیرنفتی با نرخ ارز واقعی" در حالی برگزار می شود که در طول بیست و شش سال برگزاری این رویداد ملی دست آوردهای ارزشمندی داشته و در افزایش و توسعه صادرات غیر نفتی بسیار اثر گذار بوده است. 

محوریت همایش
نجات صادرات غیرنفتی با نرخ ارز واقعی